Ripidă

1497

Argint aurit, ciocănit și filigranat.

Dimensiuni și greutate: 61 X 37 cm; gr. 1,800 kg.

Proveniență: executată din porunca lui Ștefan cel Mare în Mănăstirea Putna, pentru acest locaș.

Ripida reprezintă o cruce cu extremitățile brațelor semicirculare suprapusă pe un cadru rectangular ale cărui colțuri alternează cu aceste extremități, conferind ansamblului un aspect stelar. Cinci medalioane circulare pe o față și cinci, identice, pe cealaltă față, marchează brațele și centrul crucii, în fiecare din ele fiind reprezentat câte un serafim executat au repousse. În medalionul central, care este mai mare, la dreapta și la stângă serafimului apar, lucrate în aceeași tehnică, simbolurile evangheliștilor Marcu și Luca; în partea centrală a acestuia, simbolul evanghelistului Matei, iar în spatele lui este sugerat simbolul evanghelistului Ioan din care nu sunt vizibile decât picioarele vulturului, între vârfurile aripilor din partea inferioară a serafimului, și capul, între aripile de la partea superioară. Întreg spațiul dintre medalioane este decorat cu succesiuni de romburi și cercuri, dispuse alternativ, care, la rândul lor, sunt filigranate cu variate stilizări florale și arabescuri, de o mare finețe și sensibilitate artistică. Latura de jos a cadrului rectangular este ornată cu un vrej floral, modelat au repousse, care se arcuiește pe deasupra medalionului din această zonă, iar pe dedesubtul acestuia, brațul inferior al crucii este introdus într-o teacă semicirculară de argint filigranat, sprijinită la rândul ei pe o altă piesă paralelipipedică, de asemenea filigranată, care face legătura cu bulbul minerului, de formă tronconică, integral lisă.

Operă revelatoare pentru nivelul de măiestrie pe care l-au atins meșterii din atelierul de argintărie al Mănăstirii Putna, decorațiile acestei ripide se înrudesc îndeaproape cu unele elemente decorative ale arhitecturii bisericești sau de pe ferecăturile și din frontispiciile unor manuscrise contemporane lor, caligrafiate și mimate în aceeași mănăstire, integrându-se astfel într-o evidentă unitate stilistică, specifică - după cum se știe - artei românești din epoca lui Ștefan cel Mare.

Inscripții și însemne: de-a lungul extremităților semicirculare ale brațelor din stingă, de sus și de la dreapta, se află inscripția liturgică, în limba slavonă, executată în filigran, lăsând impresia că face parte din ansamblul decorativ al ripidei: „Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot, plin (este) cerul și pământul (de mărirea Lui), întru Cel de sus, osana”. Pe protuberanța globulară a minerului, inscripție votivă slavonă, ciocănită în două rânduri pe emisfera superioară și în două pe cea inferioară: „Io Ștefan Voievod cu mila lui Dumnezeu Domnul Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a făcut această ripidă în Mănăstirea de la Putna, unde este hramul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în anul 7005 (= 1497), ianuarie 14”.

Observații: în inventarul Mănăstirii Putna mai figurează o ripidă identică cu aceasta care în prezent se află în custodie la Muzeul de Istorie al României. Alte două ripide asemănătoare cu acestea se păstrează în insula Patmos.

Sus