RO
EN

Album (format mic)


Cei peste 550 de ani de viață ai Mănăstirii Putna încep cu o veche vatră sihăstrească unde, după gândul lui Dumnezeu, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a ctitorit întâia sa mănăstire, în 1466. De-a lungul veacurilor, numeroși călugări și-au închinat aici viața Mântuitorului Iisus Hristos. Unii dintre ei au intrat în istoria artei, culturii, științei, educației românești și strălucesc în Împărăția cerurilor ca alese flori sfințite în neamul românesc.

În album sunt prezentate istoria, tezaurul, sfinții și viața de azi a mănăstirii.


Comandați prin curier Albumul „Sfânta Mănăstire Putna”, format micComandați albumul prin curier

Comandați pe Amazon Albumul „Sfânta Mănăstire Putna”, format micComandați albumul pe Amazon


Sus