RO
EN

Calendar de birou 2018

Centenarul Marii Uniri 1918 - 2018
Putna și unitatea românilor

Acest calendar este dedicat românilor care s-au rugat, au lucrat și s-au jertfit de-a lungul secolelor pentru ca idealul Unirii să fie împlinit.

Datorită peceții puse de întâiul ei ctitor, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, și a împlinirii de către generațiile din cei 550 de ani de viață monahală a testamentului său nescris – dragostea de Dumnezeu și de neam –, Mănăstirea Putna a reprezentat mereu un loc de împrospătare și de odihnă sufletească pentru români.


Sus