RO
EN

Cruce de mână cu trei brațe, 1566

Sculptură în lemn de cedru, ferecată în argint aurit.

Dimensiuni: în. 34 cm; în. (inclusiv minerul) 48 cm; lț. traversa mare, 22 cm; traversa mica, 14 cm; grosimea, 4 cm.

Proveniență: dăruită Mănăstirii Putna de Ioan Bainschi, pârcălabul Orheiului, și de Maria, soția lui.

Istoric: a figurat în Exposition de L'Art Roumain ancien et moderne. Au Musee du Jeu de Paume, Paris, 25 Mai - I-er Aout, 1925 (cat. 129). De aici expoziția a fost itinerată, într-o formă mai restrânsă, la Geneva, unde a fost deschisă în ziua de 18 septembrie 1925, la Muzeul Rath.

Cruce monumentală cu trei brațe, sculptată integral, atât pe ambele fețe, cât și pe extremitățile brațelor, întrunind în total 37 de scene praznicale și figuri de sfinți, dispuse astfel: 16 pe o față, 15 pe cealaltă și 6 pe extremitățile celor trei brațe orizontale. Scenele au deasupra inscripții slavone minuscule, indicând denumirea lor.

Urmărindu-le de sus în jos și de la stânga spre dreapta, pe fața cu șaisprezece scene se disting: 1. Evanghelista Ioan și Luca; 2. învierea lui Lazăr; 3. Răstignirea; 4. Cina de la Mamvri; 5. Botezul Domnului; 6. Convorbirea cu Nicodim (Verset din Imnul acatist ?); 7. Vindecarea orbului; 8. Nașterea lui Iisus; 9. împărtășirea Apostolilor cu pâine; 10. împărtășirea Apostolilor cu vin; 11, Grup de Apostoli; 12. Grup de sfinți; 13. Vindecarea leproșilor; 14. Anastasis sau Pogorârea în iad; 15. închinarea magilor și 16. Iisus Pantocrator. Pe cealaltă față, în aceeași ordine, se deslușesc: 1. Evangheliștii Marcu și Matei; 2. Vindecarea slăbănogului; 3. Floriile (Intrarea lui Iisus in Ierusalim); 4. Iisus cu samarineanca la fântână; 5. Întimpinarea Domnului; 6. Buna Vestire; 7. Plângerea cu îngeri; 8. Adormirea Maicii Domnului; 9. Mironosițele la mormânt; 10. Necredința lui Toma (Duminica Tomii); 11. Soborul Apostolilor; 12. Trei Ierarhi (Grigore, Ioan și Vasile); 13. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul; 14. Iisus uimind înțelepții sau Iisus la 12 ani și 15. Sobor de arhangheli. Pe extremitățile celor trei traverse orizontale sunt sculptate figuri individuale de sfinți, cu inscripții parțial descifrabile: Procopie, Sârghie, Theodor etc.

Deși executate la proporții atât de mici, scenele sunt sculptate cu o remarcabilă precizie și claritate, personajele sunt armonioase și bine caracterizate, în atitudini firești și variate, surprinse cu o mare migală, dar și cu multă sensibilitate artistică. De jur împrejur, crucea este ferecată în argint aurit încrustat cu granate și este montată pe un mâner cilindric, lucrat din același metal, terminându-se la partea superioară cu o sferă turtită.

Inscripții și însemne: pe ferecătura marginală, gravată în limba slavonă, cu litere chirilice, inscripția de danie: „Această cruce a ferecat-o pan Ioan Bainschi, pârcălab de Orhei, și jupânița lui Maria și a dat-o Mănăstirii de la Putna, unde este hramul Adormirii preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, în anul 7074 (= 1566) august 20”.

Sus