RO
EN

Epitaf, 1516

Epitaf
Tema iconografică - Threnos-ul - plângerea morții lui Iisus, înconjurată de mai multe personaje: deasupra patru îngeri, împrejurul catafalcului femeile sfinte și bărbați, dedesubt patru îngeri cu crucea, sulița și buretele, în cele patru colțuri simbolurile celor patru evangheliști, toată tema într-un cadru brodat cu inscripția de danie. Piesa a fost donată de vistiernicul Gavril Trotușan Mănăstirii Voroneț.

Sus