RO
EN

Mormântul lui Bogdan al III-lea Vlad,
fiul lui Ștefan cel Mare

1517

Gresie sculptată în champleve.

Dimensiuni: lg. 182 cm; lț. 75 cm; grosimea 18 cm; soclu: lg. 169 cm; în. 53 cm.

Se află în biserică, pe latura sudică a pronaosului. Adosat la peretele sudic al nartexului, în deschiderea unui arcosoliu, amplificat spre interiorul bisericii de un chivot, cu arc în acoladă gotică, mormântul lui Bogdan al III-lea, este marcat, deasupra pavimentului, de un soclu sculptat pe latura frontală în stilizări vegetale, reprezentând palmete cu câte două și cu câte trei frunze, dispuse alternant pe două registre. Deasupra soclului este montată lespedea, sculptată în câmpul central, de formă dreptunghiulară, tot cu stilizări vegetale, înfățișând semipalmete împletite printre care sunt presărate, la intervale egale, flori. De jur împrejurul câmpului central este săpată inscripția, încadrată la rândul ei de un chenar marginal decorat cu vrejuri meandrice de semipalmete. Pe acolada arcului gotic al chivotului este montată stema restrânsă a Moldovei, lucrată, după opinia unor cercetători „probabil la începutul domniei lui Ștefăniță” (Cf. M. Berza, Stema Moldovei în veacul al XVI-lea, SCIA). Toate însemnele sale heraldice - capul de bour cu stea între coarne, soarele și luna, crucea dublă și un mic vrej decorativ - sunt concentrate numai în limitele scutului dinastic, asemănător cu acela de pe lespedea funerară a fraților Bogdan și Petru din 1480. Pe laturile interioare ale chivotului se păstrează vagi urme de pictură din vremea iui Iacov Putneanul sau, poate, dintr-o perioadă mai recentă.

Inscripții: între chenar și decorul central al lespezii, inscripție slavonă, cu litere capitale, săpate în champleve: „Acest mormânt este al dreptmăritorului Domn Io Bogdan Voievod, Domnul Țării Moldovei, fiul lui Ștefan Voievod, ctitorul acestui sfânt lăcaș, care s-a strămutat la veșnicile lăcașuri în anul 7025 (= 1517), aprilie 20, la miezul nopții”.

Sus