RO
EN

Mormântul Doamnei Maria, soția lui Petru Rareș

1529

Piatră de gresie, sculptată în champleve.

Dimensiuni: lg. 180 cm; lț. 64 cm; grosimea 15 cm. soclu: lg. 180 cm; în. 820 cm.

Se află în biserica, pe latura nordică a nartexului. Adosat la peretele dinspre nord al pronaosului, sub un arcosoliu cu chivot în acoladă gotică, mormântul Doamnei Maria Rareș are un soclu înalt, nesculptat, deasupra căruia este așezată lespedea de gresie, decorată în câmpul central și în chenarul marginal cu stilizări vegetale aidoma celor de pe lespedea lui Ștefan cel Mare.

Inscripții: între chenarul marginal și câmpul decorativ central, inscripție slavonă cu litere capitale: „Binecredinciosul și iubitorul de Hristos Io Petru Voievod, Domnul Țării Moldovei, a înfrumusețat acest mormânt Doamnei sale Maria, care s-a mutat la veșnicele locașuri, veșnica ei pomenire, în anul 7037 (= 1529), luna iunie 28 de zile”.Sus