RO
EN

Ștefan cel Mare și Sfânt.
Portret în legendă

Legendele cu privire la persoana și faptele slăvitului Voievod Ștefan cel Mare au fost țesute de mintea și evlavia poporului nostru după ce Binecredinciosul Domn s-a strămutat la veșnicele locașuri.

Chipul său sufletesc ne-a fost zugrăvit în cuvinte de cronicarul Ion Neculce „… ce după moartea sa până astăzi îi zic sfântul Ștefan Vodă, nu pentru suflet, ce este în mâna lui Dumnezeu, pentru că el a fost om cu păcate, ci pentru faptele lui vitejești pe care nimeni din Domni nu l-au ajuns …”

Cartea „Ștefan cel Mare și Sfânt – Portret în legendă” este un omagiu de cinstire a slăvitului Voievod adus de obștea mănăstirii Putna de unde Măria Sa se roagă neîncetat pentru toți cei ce cred și mărturisesc prin fapte și cuvânt dragostea de glia strămoșească și de Biserica neamului nostru românesc.


Comandați pe „Amazon cartea Ștefan cel Mare și Sfânt. Portret în legendă”Comandați cartea pe Amazon


Sus