RO
EN
           

Restaurare, modernizare și conservare a patrimoniului cultural național și a infrastructurii conexe la Mănăstirea Putna


În anul 2009, din cauza stării avansate de degradare a acoperișurilor clădirilor din incinta mănăstirii, care permitea infiltrații de apă ce afectau considerabil clădirile, a aleilor pietonale și a rigolelor de scurgere care se aflau într-un avansat proces de uzură, Mănăstirea Putna a înaintat documentația pentru obținerea de fonduri europene necesare reabilitării.

În anul 2014 s-au început lucrările de implementare a proiectului „RESTAURARE, MODERNIZARE ȘI CONSERVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL ȘI A INFRASTRUCTURII CONEXE LA MĂNĂSTIREA PUTNA”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 5, domeniul major de intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe”.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar organismul intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Proiectul a fost implementat în perioada mai 2014 - decembrie 2015, având o valoare totală de 14.672.685,96 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 11.674.757,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 11.441.261,86 lei, iar 233.495,14 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea și valorificarea durabilă a Mănăstirii Putna, monument istoric aflat în patrimoniul național, în scopul salvării de la distrugere, al conservării moștenirii culturale și al valorificării potențialului cultural-religios și turistic al acestuia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Proiectul va contribui la sprijinirea dezvoltării sociale și economice într-un mod echilibrat și durabil în regiune, de aceasta beneficiind mai ales turiștii interesați de patrimoniul cultural religios al Bucovinei, în cuprinsul căreia Mănăstirea Putna este una dintre cele mai reprezentative destinații. Celor veniți aici li se vor asigura condiții optime de vizitare și informare.


Sus