RO
EN

Tetraevanghelul lui Obedenschi

Sec. XVII

Dimensiuni: manuscrisul 33 X 20 cm.; scoarțele 35 X 21 cm.

Proveniență: donat Mănăstirii Putna de către Obedenschi.

Manuscris slavon, de format mare, in-folio, impecabil caligrafiat, în scriere semiuncială, pe hârtie groasă, filigranată cu imaginea unei steme compusă dintr-un scut, un topor și o pajură bicefală, înarmată cu paloș.

Cartea conține 374 de file, scrise cu cerneală neagră, pe fiecare pagină fiind așternute câte 20 de rânduri. Titlurile, inițialele, unele rânduri și cuvinte, precum și zacealele sunt scrise cu cerneală roșie. Spațiile destinate frontispiciilor au rămas albe. Lipsesc, de asemenea, miniaturile cu figurile Evangheliștilor.

Manuscrisul este legat în scoarțe de lemn îmbrăcate cu piele roșie. Pe prima copertă, la colțuri și la centru, se cunosc urmele unor ferecături de forme dreptunghiulare care conțineau, probabil, chipurile evangheliștilor și tradiționala scenă a Învierii (Anastasis). Pe coperta din spate se văd urmele unor butoane de susținere.

Inscripții și însemnări: la paginile 2, 3, 5, 8 - 14, o însemnare indescifrabilă, scrisă cu litere latine și chirilice; la pagina 6, poate fi deslușită însemnarea: „Robul lui Dumnezeu Obedenschi”. La pagina 294, marginal - mijloc, o nouă însemnare greu descifrabilă, cu litere chirilice.

Observații: donatorul Obedenschi este un personaj necunoscut. Cu privire la manuscrisul dăruit de el Mănăstirii Putna, Paulin Popescu emite ipoteza scrierii acestuia „în mediul kievean, sau în sudul Poloniei”. Pentru obârșia poloneză a cărții se pronunță și Victor Brătulescu, opinând că aceasta ar putea să provină „de la Schitul Mare din Galiția”. Nici unul, nici altul, însă, nu-și argumentează ipotezele.Sus