RO
EN

Tetraevanghelul de la Solca

1623

Dimensiuni: manuscrisul 34 X 21 cm.; scoarțele 35 X 22 cm.

Proveniență: cumpărat de vel vornicul Constantin Roșca, legat de fratele său Gheorghe vistiernicul și de Vasile vel armaș, care, toți la un loc, l-au dăruit Mănăstirii Solca, în 1623, de unde, cu prilejul desființării mănăstirilor bucovinene de către austrieci, în anul 1783, a fost transferat, împreună cu alte odoare, la Mănăstirea Putna.

Istoric: a figurat în Exposition de L'Art Roumain antien c.t moderne. Au Musee du Jeu de Paume, Paris, 25 Mai - I-er Aout, 1925 (cat. 138). De aici expoziția a fost itinerată, într-o formă mai restrânsă, la Geneva, unde a fost deschisă în ziua de 18 septembrie 1925, la Muzeul Rath.

Scris de un caligraf anonim, în limba slavonă, pe hârtie groasă și filigranată cu imaginea unui mistreț, acest manuscris, de format mare, in - folio, conține 316 file, din care două sunt complet albe (14 și 15).

Textul este caligrafiat cu tuș negru, iar punctele și numerele de ordine ale zacealelor sunt înseninate cu tuș roșu. Paginile de titlu sunt abundent împodobite cu chenare florale și frontispicii policrome, în decorul cărora se reiau tradiționalele motive ale cercurilor înlănțuite și ale împletiturilor variat combinate. Capitalele titlurilor, înalte și subțiri, sunt caligrafiate numai cu tuș roșu, ca și împletiturile din care sunt alcătuite inițialele. Acestora din urmă, însă, li s-au adăugat unele detalii ornamentale, de foarte mici dimensiuni, care conțin și alte culori.

Tetraevanghelul de la Solea nu a fost decorat din capul locului cu portretele Evangheliștilor. Paginile rezervate acestora au rămas multă vreme albe. Abia prin secolul al XVIII-lea, probabil, pe suprafețele lor goale au fost aplicate gravuri monocrome, care le reprezintă figurile în cadre arhitectonice fastuoase și fanteziste, gravuri detașate dintr-o tipăritură slavonă, ilustrată în stil evident baroc. Ulterior un miniaturist cu experiență le-a colorat vioi, conferindu-le aspectul cromatic pe care îl au acum.

Înainte de a dărui manuscrisul Mănăstirii Solca, donatorii l-au legat în scoarțe de lemn îmbrăcate cu catifea roșie. Pe prima copertă, la mijloc, este aplicat un medalion oval, bătut în argint aurit, reprezentând scena Pogorârii lui Iisus la iad; colțurile sunt decorate cu reprezentările simbolice ale celor patru Evangheliști, bătute în același metal, iar lateralele poartă ornamentații florale, de asemenea din argint aurit, încrustate cu pietre semiprețioase roșii, albastre și verzi. Pe coperta a doua se mai păstrează doi butoni metalici, meniți să servească - alături de alții care au dispărut - drept puncte de sprijin pentru întregul tom.

Inscripții și însemnări: pe lumina de la partea inferioară a primelor cinci pagini este scris cu cerneală, în limba slavonă, pe un singur rând, textul de danie: „Acest sfânt Tetraevanghel l-a cumpărat robul lui Dumnezeu Constantin Roșea, vel vornic, și l-au ferecat fratele său Gheorghe vistiernicul și Vasile vel armaș și l-au dat sfintei Mănăstiri Solca, unde este hramul sfinților celor dintâi apostoli Petru și Pavel și ceilalți doisprezece apostoli, pentru sufleția și pomenirea lor, a părinților și a copiilor lor. Și dacă cineva ar cuteza să-l înstrăineze și nu l-ar întoarce îndărăt mănăstirii, unul ca acela să fie blestemat și de trei ori blestemat de Domnul Dumnezeu și de preacurata lui Maică și de 318 părinți de la Niceea și de înșiși sfinții întâi apostoli Petru și Pavel. 7131 (= 1623), noiembrie 8”.

Sus