RO
EN

Acoperăminte de morminte

Asemenea pietrelor funerare, decorate cu reliefuri geometrice sau vegetale, cu reprezentări votive și inscripții comemorative, menite să împodobească mormintele și să perpetueze în posteritate memoria celor dispăruți, acoperămintele de morminte sunt destinate să împodobească, la rândul lor, aceste pietre, conferindu-le propria lor frumusețe. Ele se executau, bineînțeles, numai pentru pietrele de morminte aflate în biserici, care nu puteau să aparțină decât vârfurilor societății feudale - voievozilor, în special - și se așezau peste acestea mai cu seamă în zilele de sărbătoare. Expresii ale cultului profund pentru strămoși, acoperămintele de morminte se confecționau din cele mai scumpe țesături, din atlazuri și brocarturi strălucitoare, decorate cu motive stilistice vegetale sau geometrice, țesute în fir de aur, de argint și de mătase, la care se adăugau chenarele marginale cu inscripții comemorative, brodate în fire la fel de prețioase. Astfel arată, bunăoară, acoperământul pentru mormântul lui Ștefan cel Mare și cel pentru mormântul soției sale Maria Voichița, ambele existente la Putna. Uneori decorațiile acestor piese funerare luau înfățișări mai complexe, fiind brodate cu reprezentări simbolice, heraldice sau religioase, cu scurte inscripții liturgice - pe lângă cele obișnuite, comemorative - și chiar cu reprezentări ale defuncților, transfigurați în chip de gisanți.

Acoperământul de mormânt al Mariei de Mangop, aflător, de asemenea, la Putna, constituie exemplul cel mai strălucit pentru această categorie de broderii, dar nu este și unicul. Deși diferite de acestea, ca manieră stilistică, deosebit de prețioase sunt, mai cu seamă prin calitățile lor portretistice, și acoperămintele de morminte ale lui Ieremia și Simion Movilă, de la Mănăstirea Sucevița, al doamnei Tudosca, soția lui Vasile Lupu, precum și cel al fiului lor Ioan, de la biserica Trei Ierarhi din Iași.

Adeseori, însă, acoperămintele de morminte se improvizau prin îmbinarea mai multor fragmente de țesături, provenind de la somptuoase vesminte domnești, cărora li se dădea forma corespunzătoare, adică cea dreptunghiulară sau trapezoidală. În asemenea cazuri ele erau lipsite de inscripții, precum și de toate celelalte accesorii.

La Mănăstirea Putna se află cea mai importantă colecție de acoperăminte de morminte din țara noastră, cuprinzând toate tipurile menționate succint mai sus. Faima lor se datorează atât mormintelor pentru care sunt destinate, cât și măiestriei artistice excepționale cu care au fost lucrate unele dintre ele. Este cazul acoperămintelor pentru mormântul lui Ștefan cel Mare și al Măriei Voichița, impunătoare prin grandoarea țesăturilor din care au fost confecționate, dar mai ales al celui pentru mormântul Mariei de Mangop, una dintre cele mai elevate creații ale evului mediu românesc și european, capodoperă a broderiei universale.

Sus