RO
EN

Lespedea funerară a lui Ștefăniță Vodă

1527

Gresie sculptată în relief plat.

Dimensiuni: lg. 144 cm; lț. 61 cm/51 cm; grosimea 26 cm.

Se află în biserică, sub chivotul de pe latura nordică a pronaosului, lângă mormântul Doamnei Maria Rareș. Lespede trapezoidală sculptată în stilizări vegetale, asemănătoare acelora de pe lespedea lui Bogdan al III-lea.

Inscripții: între chenarul marginal și câmpul decorativ central, inscripție slavonă, săpată în champleve: „Binecredinciosul și iubitorul de Hristos Io Petru Voievod, Domnul Țării Moldovei, a înfrumusețat acest mormânt nepotului său Ștefan Voievod, care s-a mutat la veșnicele locașuri în anul 7035 (= 1527)...”.

Observații: ultima parte a inscripției, unde se menționa luna și ziua morții, este complet erodată. După Letopisețul lui Grigore Ureche, Ștefan vodă cel Tânăr a murit „într-acelaș an, ghenarie patrusprăzece zile”, în cetatea Hotinului, otrăvit, probabil, de doamna sa.Sus