RO
EN

Mormântul Doamnei Maria Asanina Paleologhina

1477

Gresie sculptată în relief rotund și înalt.

Dimensiuni: 170 X 76 cm; grosimea 17 cm; soclu: Ig. 164 cm; în. 58 cm.

Se află în biserică, pe latura de nord a gropniței, operă de o remarcabilă armonie artistică, în stilul Renașterii germano-italice, lespedea funerară a Mariei de Mangop este montată pe un soclu decorat cu motive gotice săpate în relief înalt și adosat la peretele nordic al gropniței, sub deschiderea unui arcosoliu amplificat spre interiorul bisericii de un baldachin a cărui arhivoltă se sprijină pe două coloane octogonale. Câmpul decorativ al lespezii se compune din două vrejuri florale, puternic reliefate și ușor rotunjite, care se împletesc la mijloc și se desfac aproape circular spre margini, formând două medalioane, în interioarele și exterioarele cărora se desprind ramuri secundare, de asemenea încărcate cu flori. Cele interioare sugerează contururi de inimi, iar în zona superioară a lespezii, sub arcul în acoladă format de o nouă întretăiere a vrejurilor, două păsări, simetric și armonios înscrise printre curbele mlădioase ale florilor, ciugulesc din corolele lor, însuflețind întregul decor.

Inscripții: de jur împrejurul câmpului decorativ, inscripție slavonă, sculptată în champleve cu litere capitale: „În anul 6985 (= 1477), luna decembrie 19, a răposat binecredincioasa roabă a lui Dumnezeu Maria, doamna binecredinciosului Io Ștefan Voievod, domnul Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod”.

Observații: unii cercetători numesc sarcofage soclurile pe care sunt așezate lespezile funerare ale Mariei de Mangop, Ștefan cel Mare, Bogdan al III-lea s.a. Se știe însă că mormintele creștinilor ortodocși sunt hipogee și că aceste socluri au numai funcția de a susține lespedea și de a marca la suprafață, în chip cât mai vădit, locurile de înhumare ale celor dispăruți, fără să fi adăpostit vreodată în ele și rămășițele pământești ale acestora, funcție care ar fi justificat întru totul denumirea discutată.

Sus